Breddsträckvalsar och service

undefined     undefined   undefined

EIE Maskin levererar breddsträckvalsar - Mount Hope

Vi utför service på breddsträckvalsar av alla typer och fabrikat i Stockholm.

Breddsträckvalsars syfte är att sträcka en löpande bana i axiell riktning (på bredden). Banans jämnhet bibehålls därvid och veckbildning förhindras.

Kontakta EIE Maskin med er förfrågan eller för teknisk rådgivning info@eie.se , telefon 08-727 88 00.