Miljöarbete

Vår miljöpolicy

EIE Maskin AB är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Vi har en viktig arbetsuppgift i att påverka våra nuvarande och blivande leverantörer samt oss själva till ständiga förbättringar i miljöhänseende.

Följande miljömålsättningar arbetar vi med: 

  • Miljölagstiftningens normer och förordningar är lägsta krav för vår verksamhet
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning och energiförbrukning, återanvändning av allt avfall och att förebygga föroreningar
  • Vi strävar efter en miljövänlig transportkedja