Organisation

Bolagsuppdelning av EIE Maskin AB

 

Fr o m 1 januari 2019 är EIE Maskin AB uppdelat i två bolag. EIE Maskin AB respektive EIE Process AB.

 

EIE Maskin AB - transmissioner och linjära system.

EIE Process AB - levererar maskinutrustningar och service till Skandinavisk pappers-, massa- och processindustri.

 

E-post: info@eie.se

Tel: +46 8 727 88 00

Fax: +46 8 727 88 99

 

Vänligen besök någon av ovanstående hemsidor för specifika kontaktuppgifter på respektive bolag.